Badania czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk pracowników

Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach produkujących żywność są drobnoustroje kolonizujące powierzchnię maszyn, rąk, czy ubrań pracowników. Przeczytaj koniecznie co warto wiedzieć o badaniu mikrobiologicznym odzieży ochronnej i rąk pracowników.
Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 852/2004/WE w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisy krajowe, do których należy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, wyznaczają w zakładach produkcyjnych określony szereg norm i wymagań higieniczno-sanitarnych w tym zasad higieny produkcji. Regulacje te, określane tzw. pakietem higienicznym zobowiązują producentów do utrzymania reżimu sanitarno-higienicznego wśród personelu oraz do utrzymania wysokiego stopnia czystości osobistej pracowników mających kontakt z żywnością. Ponadto Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2073/2005 wprowadza pojęcie tzw. kryterium mikrobiologicznego, które odnosi się zarówno do bezpieczeństwa żywności, jak i do higieny samego procesu jej wytwarzania. W myśl obowiązujących przepisów prawa to producent żywności zobowiązany jest zarówno do kontroli wszystkich surowców, będących składową produktu gotowego, jak i kontroli całego cyklu produkcyjnego, w skład którego wchodzi również monitoring środowiska wytwarzania, badanie stref czystych, czy badanie czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk pracowników.

 

badanie czystości mikrobiologicznej odzieży i rąk pracowników

 

Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych

 

Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach produkujących żywność są drobnoustroje kolonizujące powierzchnię maszyn, rąk, czy ubrań pracowników, które bardzo często stanowią źródło wtórnych zanieczyszczeń surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych, co w konsekwencji negatywnie wpływa na jakość produktu końcowego. Kadra pracownicza zobowiązana jest do przestrzegania zasad czystości i higieny, co egzekwowane powinno być poprzez ustalanie programu higieny, systematyczne szkolenia pracowników, częste i właściwe mycie oraz dezynfekcję rąk, a także dbałość o czystość odzieży ochronnej. Wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla ochrony produktu końcowego przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, szczególnie tam, gdzie ma on bezpośredni kontakt z człowiekiem.

 

higiena środowiska produkcyjnego

 

Stałe monitorowanie warunków higienicznych środowiska produkcyjnego stanowi jeden z najważniejszych elementów kontroli produktu gotowego. Co więcej wytyczne dobrej praktyki produkcyjnej nakładają na producentów obowiązek monitorowania warunków wytwarzania i środowiska produkcyjnego, w tym odzieży i rąk pracowników.

Jak wygląda ocena czystości odzieży i rąk pracowników?

 

Ocenę czystości odzieży pracowników przeprowadza się pobierając próbkę z okolicy brzucha, klatki piersiowej, przedramienia, lub z miejsc narażonych na ucisk (łokcie, kolana). Natomiast badanie czystości rąk pracowników przeprowadza się pobierając próbkę z wewnętrznej strony nieosłoniętej dłoni (w kierunku dystalnym wzdłuż palców, w okolicy koniuszków palców, wzdłuż loży paznokci, w przestrzeniach międzypalcowych, oraz wzdłuż linii papilarnych dłoni). W obu przypadkach badanie można przeprowadzić za pomocą metody wymazów lub metody z użyciem płytek kontaktowych.

 

Produkcja żywności na każdym etapie wymaga podejmowania decyzji wysokiego ryzyka, często opartych na ograniczonej informacji przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych zasad harmonogramu. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, markę i reputację, konieczny jest monitoring higieny oraz skuteczny system zarządzania ryzykiem.  Ponadto przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny same decydować o częstotliwości pobierania i badania próbek z obszaru środowiska produkcyjnego w ramach obowiązujących je procedur opartych na zasadach systemu HACCP.

 

produkcja żywnosci

 

Dlaczego warto skorzystać z Laboratorium Badań Środowiskowych?

 

Kontrola nad przestrzeganiem zasad higieny w zakładzie, mowa tutaj nie tylko o czystości powierzchni produkcyjnych, ale także o czystości rąk i odzieży pracowników, w codziennym monitorowaniu może wykorzystywać wyniki szybkich pomiarów opartych na luminometrii, jednak punktem odniesienia powinny być zawsze wyniki pochodzące z metod referencyjnych, do których należą posiewy mikrobiologiczne, wykonywane przez wyspecjalizowane laboratoria. Dlatego też, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Laboratorium Badań Środowiskowych Envirlab Sp. z o.o. świadczy profesjonalne, kompleksowe i specjalistyczne usługi outsourcingowe w tym zakresie, włączając w to monitoring środowiska wytwarzania, produkcji, obiektów użyteczności publicznej i placówek badawczych, do którego należy przede wszystkim  badanie czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk pracowników, analiza czystości mikrobiologicznej opakowań, analiza czystości mikrobiologicznej powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i powierzchni wyposażenia, analiza czystości mikrobiologicznej powietrza oraz biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji. Szczegółowy zakres wykonywanych przez nas badań dostępny jest pod adresem https://badania.envirlab.pl/PakietyBadan/Srodowisko

 

badanie mikrobiologiczne

 

Wiemy, że badania mikrobiologiczne próbek pobranych z odzieży roboczej czy rąk pracowników i ich wyniki, za każdym razem stanowią dla Klienta dowód na to, że w jego zakładzie przestrzegane są zarówno procedury dotyczące utrzymania odpowiedniego reżimu sanitarnego, jak i również respektowana jest dobra praktyka higieniczna, stąd stawiamy na utrzymanie na jak najwyższym poziomie jakości świadczonych przez nas usług, których ostatecznym celem jest zadowolenie Klienta oraz sprostanie jego wymaganiom i oczekiwaniom.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego laboratorium na stronie internetowej pod adresem https://envirlab.pl/o-nas/ oraz do bezpośredniego kontaktu z zespołem naszych ekspertów, którzy są do Państwa dyspozycji https://envirlab.pl/kontakt/

Zobacz inne artykuły
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.