Jakie badanie wybrać?

Pobór próbek wody do badań fizykochemicznych
Próbki wody należy pobrać w pojemniki dostępne w Laboratorium lub do czystych butelek szklanych lub z tworzywa sztucznego po wodzie mineralnej niegazowanej, o pojemności minimum 1 litra próbki. Inny rodzaj pojemników jest niedopuszczalny.
 
UWAGA Wodę w obiekcie należy pobrać z kranu najczęściej używanego (np. znajdującego się w kuchni). Próbki nie powinno się pobierać z pomieszczeń, w których znajduje się toaleta.
Pobór próbek wody do badań fizykochemicznych  1. Zdejmujemy z kurka/zaworu urządzenia przeciwrozbryzgowe.
  2. Wylot kurka/zaworu opłukujemy wodą wodociągową.
  3. Kurek/zawór otwieramy i spuszczamy wodę przez minimum 5 minut.
  4. Przed pobraniem próbki, pojemnik opłukujemy wodą wodociągową.
  5. Wodę pobieramy tak, aby zminimalizować natlenianie wody – wylot butelki zbliżamy do kurka, woda powinna wypływać z kranu/zaworu strumieniem laminarnym.
  6. Wodę wlewamy do pojemnika powolnym strumieniem aż do przelania się (bez powietrza).
  7. Po napełnieniu butelkę natychmiast zamykamy.
  8. Próbki dostarczamy w jak najkrótszym czasie do Laboratorium.