Oznaczanie ogólnej liczby grzybów, drożdży i pleśni