Wody powierzchniowe płynące / stojące / brakiczne
Badania fizykochemiczne
Jon amonowy
Azotany
Azotyny
Azot ogólny
Barwa
BZT5
Chlorki
ChZTCr
Fosfor ogólny
Indeks Nadmanganianowy - Utlenialność z KMnO4
Mętność
Odczyn pH
Przewodność elektryczna właściwa (PEW)
Siarczany
Substancje rozpuszczone
Temperatura
Tlen rozpuszczony
Twardość ogólna
Zapach
Zasadowość ogólna
Zawiesina ogólna
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.