Oznaczanie ogólnej liczby bakterii mezofilnych tlenowych