Czy naprawdę warto badać wodę?

Czy wiesz, że obecnie ponad 90% gospodarstw korzystających z indywidualnych ujęć wody nie zdaje sobie sprawy z faktu, że użytkuje wodę, która nie nadaje się do spożycia?
Niezależnie od tego jaką studnią dysponujemy (kopaną, czy wierconą) konieczne jest wykonanie badań, które potwierdzą odpowiednią jakość wody do spożycia i innych celów typowych dla gospodarstwa domowego.

Wbrew pozorom, przypadki używania niezweryfikowanej pod względem chemicznym
i mikrobiologicznym wody ze studni, nie są rzadkością. Nie warto ryzykować – nie tylko poważnych chorób, ale również marnowania pieniędzy w związku z korzystaniem z wody słabej jakości i nieodpowiednio uzdatnionej.

Kwestie formalne związane z użytkowaniem wody regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz.U.2011 nr 85 poz.466),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530),
  • PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Woda do celów chłodniczych,
  • PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych,
    PN-EN 12952-12. Kotły wodno-rurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej.

Na ich podstawie przeprowadzane są szczegółowe badania wody, dzięki którym można wykazać poziom bezpieczeństwa wody pod względem występowania w niej różnych związków chemicznych i mikroorganizmów.

Badanie bazowe przeprowadza się w ramach monitoringu kontrolnego. Dzięki tej procedurze można ustalić, czy woda jest zdatna do użycia. Tego rodzaju badania należy powtarzać średnio raz w roku (nawet, jeśli nie występują czynniki, które wskazywałyby na pogorszenie stanu wody). Ich regularność pozwala nam upewnić się, że woda, której na co dzień używamy do picia, higieny osobistej, przyrządzania posiłków, prania
i wykonywania wielu innych czynności posiada odpowiednie parametry i jest bezpieczna dla naszego zdrowia, a ponadto pozwala uniknąć konieczności ponoszenia wysokich kosztów, związanych z jej uzdatnianiem w kranie lub studni.

Należy podkreślić, że poprzez regularne kontrole i eliminację wykrywanych zagrożeń
w wodzie przyczyniamy się do poprawy jej jakości.

Pamiętajmy, że od jakości wody, którą codziennie używamy, w znacznej mierze zależy zdrowie domowników, szczególnie uczulamy na konieczność wykonywania częstszych badań wtedy, gdy z wody korzystają dzieci, ludzie starsi i chorzy.

JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ:
PODSTAWA PRAWNA:
Zobacz inne artykuły
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.