Badanie wody do odbioru budynku

Jednym z pierwszych kroków przy budowie domu, czy przygotowaniu domu do ponownego użytkowania, powinna być analiza wody, planowana do wykorzystania przez użytkownika. Jaka jest procedura badania wody przed odbiorem budynku?
Badanie wody

 

Jednym z pierwszych kroków przy budowie domu, czy przygotowaniu domu do ponownego użytkowania, powinna być analiza wody, planowana do wykorzystania przez użytkownika. Badanie wody powinno obejmować parametry, które są istotne dla użytkownika nie tylko z punktu widzenia przydatności gospodarczej i sanitarnej, ale przede wszystkim przydatności do spożycia.

 

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących zakres przydatności wody przeznaczonej do spożycia, w tym pochodzącej z indywidualnego ujęcia (studni) znajdują się w naszym artykule: Czy naprawdę warto badać wodę? A w przypadku innych mediów, np. ścieków w artykule: Jakie badanie wybrać?

 

badanie wody

 

Badanie wody powinno być także priorytetem w sytuacji pogorszenia się parametrów wody, co najczęściej obserwujemy w postaci zmian organoleptycznych, a mogących świadczyć o obecności bakterii, czy zmianach fizykochemicznych wynikających chociażby z nieprawidłowego procesu uzdatniania wody lub przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Analizę wody przeprowadza się w wyspecjalizowanym laboratorium zlokalizowanym przy stacjach sanitarno-epidemiologicznych, czy prywatnych instytucjach, takich jak laboratorium Envirlab. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami laboratorium w celu ustalenia szczegółów analiz, czy samego poboru wody przeznaczonej do badania. Szczegółowe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie: https://envirlab.pl/kontakt/

Badanie wody do odbioru budynku

 

Często po zakończonej budowie domu, a do odbioru technicznego budynku, potrzebne jest badanie wody. Zaleca się zlecić je po wykopaniu studni, a jeszcze przed wykonaniem instalacji doprowadzającej wodę do budynku. Co więcej w późniejszych okresach regularne badanie składu i czystości pod kątem mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z własnego ujęcia powinno być wykonywane co najmniej raz w roku (więcej na ten temat w artykule: Z jaką częstotliwością badać wodę?)

 

Badanie wody do odbioru budynku, z uwagi na jej konsumpcyjne zastosowanie, obejmuje parametry wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku a ich zakres i koszt znajdą Państwo w zakładce „Pakiety badań”.

 

Dla użytkowników ubiegających się o przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, co skutkuje opracowaniem warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci. Z kolei obiekty, które są zakwalifikowane do grupy budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, czy obiekty związane z przechowywaniem i produkcją żywności a wykorzystujące wodę wymagają potwierdzenia jakości wody zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie m.in. barwy, mętności, zapachu i smaku wody, przewodności, odczynu pH, zawartości żelaza, manganu, jonu amonowego, czy obecności bakterii, w tym należących do grupy coli.

 

badanie wody do spożycia

 

Jeżeli woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody, dostarczana jest do budynków zamieszkania zbiorowego i zaopatruje mniej niż 50 osób (lub dostarczana jest w ilości mniejszej niż średnio 10m3 /dobę) to właściciel, inwestor lub zarządca ujęcia wody ma obowiązek wykonać badanie wody z przeznaczeniem do odbioru budynku, a także informowania konsumentów i użytkowników o braku spełniania wymagań warunkujących przydatność wody do spożycia przez ludzi, zaleceniach minimalizujących zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, czy w końcu regularne kontrolowanie jakości i przydatności wody.

Zobacz inne artykuły
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.