Badanie wody ze studni głębinowej

Prywatna studnia to obecnie bardzo chętnie wykorzystywany sposób na czerpanie wody przeznaczonej do celów spożywczych i użytkowych we współczesnych gospodarstwach domowych. Przed użytkowaniem koniecznie należy zbadać wodę, która się w niej znajduje. Dlaczego? Przeczytaj!
Badanie wody ze studni

 

Prywatna studnia to obecnie bardzo chętnie wykorzystywany sposób na czerpanie wody przeznaczonej do celów spożywczych i użytkowych we współczesnych gospodarstwach domowych. O kwestiach formalnych związanych z użytkowaniem wody pisaliśmy niedawno w naszym artykule, który znajduje się pod adresem https://envirlab.pl/baza-wiedzy/czy-naprawde-warto-badac-wode/ Okazuje się, że nie tylko właściciele działek bez dostępu do sieci wodociągowej, czy właściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, ale także osoby prowadzące gospodarstwa rolne, decydują się na czerpanie wody z własnej studni.

 

badanie wody ze studni

 

Wynika to z faktu, że czasami dostęp do wodociągu miejskiego czy gminnego jest utrudniony i nie ma możliwości jego doprowadzenia, a czasami własne ujęcie jest tańsze w budowie i eksploatacji w stosunku do wody wodociągowej. Współczesne, prywatne ujęcia wody nie należą już do tych tradycyjnych studni kopanych, które zazwyczaj były płytkie, rzadko kiedy głębsze niż 10–15 metrów, sięgające zazwyczaj do poziomu pierwszej warstwy wodonośnej. W dzisiejszych czasach podstawowym typem studni przydomowej stała się studnia wiercona, zwana inaczej studnią głębinową. Swoją popularność zyskała ona przede wszystkim dzięki oszczędności miejsca, większej głębokości (nierzadko przekraczającej 20 metrów) i szybkiej budowie. Ponadto studnie tego typu cechują się dużo większą wydajnością w stosunku do studni kopanych, a pozyskiwana z nich woda w większości przypadków jest zdatna do bezpośredniego spożycia, ze względu na lokalizację warstw wodonośnych poniżej nieprzepuszczalnych warstw gliny czy iłów. Jednak bez względu na typ ujęcia najważniejsza jest jakość pozyskiwanej z niego wody. Bardzo często zdarza się jednak, że właściciele studni głębinowych o tym zapominają i nie pamiętają, że wykorzystywana przez nich na co dzień woda pochodzi prosto spod ziemi i nigdy nie była badana, nie jest filtrowana i może być bogata w różnego typu zanieczyszczenia niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Szacuje się, że ponad 80 % ujęć indywidualnych charakteryzuje się przekroczeniami stężeń substancji chemicznych znajdujących się w wodzie, w tym także bakteriami. Szczegółowe informacje na temat przydatności wody przeznaczonej do spożycia, w tym pochodzącej ze studni głębinowej znajdują się w naszym artykule: Badanie wody pitnej – co warto o nim wiedzieć?

 

Badanie wody ze studni głębinowej

 

Jakość wody pochodzącej ze studni głębinowej powinna być regularnie monitorowana i poddawana okresowym badaniom. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustrzec się przed zakażeniem niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, czy też wykluczyć obecność w naszej wodzie bakterii chorobotwórczych, które nie powinny się w niej znajdować. Szczegółowe podstawy prawne ściśle związane z badaniami wody użytkowej zostały scharakteryzowane w artykule dostępnym pod adresem https://envirlab.pl/baza-wiedzy/jakie-badanie-wybrac/

 

Badanie wody ze studni głębinowej należy zlecić zaraz po wykonaniu ujęcia bądź po wprowadzeniu się do domu. Jest to bardzo ważne, ponieważ woda ze studni, w przeciwieństwie do wody wodociągowej, nie jest pod stałym nadzorem i nie ulega częstym badaniom. To sprawia, że mogą się w niej znajdować substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na stan instalacji w naszym budynku i mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Takie badania powinno się także przeprowadzić w przypadku, gdy woda ma dziwny smak lub zapach. Więcej informacji na temat częstotliwości wykonywania badań wody pitnej dostępnych jest pod adresem https://envirlab.pl/baza-wiedzy/z-jaka-czestotliwoscia-badac-wode/

 

Analiza naszej wody pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, zlecona profesjonalnym laboratoriom da nam pewność, że woda z której na co dzień korzystamy jest bezpieczna i przydatna do celów spożywczych.  Laboratorium Badań Środowiskowych Envirlab Sp. z o.o. oferuje kilka typów badań dla wody pochodzącej zarówno ze studni głębinowej, kopanej, czy sieci wodociągowej.

 

sieć wodociągowa

 

Na stronie internetowej naszego laboratorium: Pakiety badań – Woda dostępne są dedykowane dla indywidualnych potrzeb klienta, zdefiniowane pakiety obejmujące zarówno badania fizykochemiczne (analiza pod kątem zawartości w wodzie np. azotanów, jonu amonowego, żelaza ogólnego, czy manganu), jak i badania mikrobiologiczne (wykrywanie w wodzie do spożycia bakterii grupy coli, Eschericha coli, enterokoków kałowych, czy Clostridium perfringens).

 

Badanie fizykochemiczne wody pochodzącej ze studni głębinowej pozwala dobrać odpowiednią technologię uzdatniania, jeżeli okaże się ona konieczna, a w przypadku wody wodociągowej może ujawnić wtórne zanieczyszczenia wody pochodzące na przykład od sieci przesyłowej. Natomiast badanie mikrobiologiczne wody daje nam informację na temat stanu zasiedlenia ujęcia wody drobnoustrojami, w tym bakteriami wskaźnikowymi, których obecność świadczy o występowaniu niepożądanych zjawisk w badanej studni (np. przesiąkaniu wód podskórnych, czy trwałym skażeniu ujęcia).

 

studnia głębinowa

 

Szczegółowa oferta wykonywanych przez nas analiz wody do spożycia pochodzącej ze studni głębinowej, kopanej czy sieci wodociągowej obejmuje kilkadziesiąt parametrów, biorąc pod uwagę zarówno parametry fizykochemiczne, jak i wskaźniki mikrobiologiczne, które są ściśle dopasowane do aktualnych przepisów prawnych dotyczących wód uzdatnionych, przeznaczonych do spożycia. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji to przede wszystkim profesjonalne i indywidualne podejście do klienta, pomoc konsultacyjna oraz szybka realizacja zlecenia – pewne wyniki dostępne są w przeciągu 24h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium. Prawidłowo przeprowadzona analiza próbki wody pochodzącej czy to ze studni kopanej, studni głębinowej, czy też sieci wodociągowej świadczy o jakości wody i pozwala stwierdzić, czy nadaje się ona do spożycia, a w przypadku pojawienia się przekroczeń dla parametrów fizykochemiczny, czy mikrobiologicznych, pomoże w wyborze odpowiedniego systemu uzdatniania. Należy pamiętać, że badanie wody ze studni jest podstawowym i pierwszym krokiem w kierunku doboru technologii uzdatniania wody, ponieważ nie ma możliwości dobrania skutecznego systemu bez dokładnej analizy parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, przeprowadzonej w profesjonalnym laboratorium.

 

badanie wody ze studni w laboratorium

 

Jeśli przypuszczasz, że woda z Twojego ujęcia nie jest najlepszej jakości, zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. Nasi specjaliści chętnie Państwu doradzą, jakie kroki należy podjąć, by woda odzyskała odpowiednią i bezpieczną dla zdrowia jakość i zaproponują, adekwatne do zidentyfikowanego problemu analizy, które pozwolą go skutecznie wyeliminować. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem https://envirlab.pl/kontakt/

Zobacz inne artykuły
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.